Els horaris dels exàmens de setembre per a alumnes amb matèries pendents d’ESO i Batxillerat estan publicats a la Plataforma, com a circular.

D’altra banda, els deures d’estiu que han de lliurar-se els mateixos dies dels exàmens es troben en el Moodle del Col·legi: cal accedir a l’etapa corresponent (ESO o BATX), i a continuació entrar en la carpeta d’Informació general. Els deures es troben dins la subcarpeta del curs corresponent, per matèries, en una carpeta que porta per títol Deures d’estiu.

Bona feina i bon estiu!