Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març de 2015.

Horari de Secretaria: de 8.30 a 10.30, de 12.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00 hores.

Informació sobre la preinscripció

Documentació que cal presentar en fer la preinscripció

Calendari de preinscripció 2015-2016

Formulari de sol·licitud

Altres formularis que cal adjuntar a la sol·licitud

Solitud de preinscripció en suport informàtic: podeu complimentar les vostres dades accedint al següent enllaç. Després cal imprimir el resguard de sol·licitud i lliurar-lo a la Secretaria del col·legi, amb la documentació que cal adjuntar:

http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=2012005:2:1431634337847940

Més informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/

http://www.edubcn.cat/ca/