Alumnes nous del Segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO: del 23 de març al 4 d’abril.

Horari d’atenció: de 8:30 a 10:00, de 12:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores.

Calendari de la preinscripció 2017-18

Informació

Formulari de sol·licitud

Altres formularis que s’han d’adjuntar a la sol·licitud

Criteris generals d’admissió i barem a aplicar

Àrea de proximitat per Ed. Infantil i Primària: Mapa àrea de proximitat (INF-PRI)

L’àrea de proximitat per l’ESO és tot el Districte de l’Eixample (02)

Web del Departament d’Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Web del Consorci d’Educació de Barcelona: http://www.edubcn.cat/