Pla de lectura

Pla de lectura2013-04-17T14:59:45+00:00

En el nostre centre som conscients que si hi ha un instrument bàsic per aprendre a aprendre, en qualsevol matèria, aquest és la lectura.

Els principals objectius del nostre Pla Lector són:

  • Afavorir la promoció de la lectura en el nostre Centre.
  • Convertir la lectura en un moment de plaer, de diversió i joc lligat al procés formatiu i al projecte educatiu.
  • Desenvolupar les habilitats lectores de cada etapa per assolir la suficient fluïdesa a cada nivell.
  • Convertir els alumnes en lectors “actius”, lectors “voluntaris i lliures”.
  • Consolidar els apadrinaments lectors.