Membres de la Junta directiva de l’AFA (afasantmiquel@gmail.com)

Nom Càrrec
Pablo Soler President
Maria Pons Vicepresidenta i Secretària
Sergi Garcia Tresorer i vocal d’esports
Cristina Moragues Vocal de cultura i representant en el Consell Escolar
Mireia Andrés Vocal de formació i enllaç amb l’esplai (esplaisantmiquel@gmail.com)
Marcela Huárriz Vocal de participació i comunicació
Núria Rivera Vocal 2a de participació  i comunicació