Noves instal·lacions

Espais renovats perquè els vostres petits desenvolupin la creativitat, la imaginació i l’autonomia.

Què és l’educació infantil?

L’educació infantil comprèn des dels 0 als 6 anys. S’organitza en dos cicles, un de 0 a 3 i un altre de 3 a 6. En el Col·legi oferim el segon cicle, de 3 a 6 anys. Té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida

Equip d’Educació Infantil-Primària

Estimulació primerenca

“Els nens neixen amb un desig imperiós d’aprendre. Volen aprendre-ho tot sobre qualsevol cosa i ho volen aprendre de seguida.”

Glenn Doman

Dins del pla d’excel·lència física inspirat en el programa d’estimulació primerenca, la reptació, el gateig i el pas de soldat (patró creuat) són els pilars que ens permetran crear connexions entre els dos hemisferis cerebrals i afavorir els processos de convergència i acomodació visual. Un altre aspecte destacat d’aquest pla són els exercicis de braquiació, amb la seva pràctica es treballa la coordinació oculomanual i es desenvolupa la força necessària per a la posterior adquisició de la pinça i s’inicia la preparació per tal que el nen comenci a escriure utilitzant la mà de la seva dominància  lateral.

En el pla d’excel·lència intel·lectual, els bits d’intel·ligència ja formen part, des de fa uns anys, del dia a dia dels nostres alumnes. Un bit és una unitat d’informació basada en una il·lustració que es mostra, acompanyada d’un nom que es pronuncia, amb el fi de proporcionar al cervell estímuls de caràcter visual i auditiu i afavorir-ne l’organització neurològica.

Intel·ligències múltiples

Les intel·ligències múltiples omplen el nostre parvulari: la intel·ligència ha passat de ser única i estàtica a múltiple i dinàmica i des del nostre equip de mestres, volem potenciar els punts forts de cada un dels alumnes i no només d’aquells que destaquen en les matèries clàssiques (lògica-matemàtica, llengua i gestió de memòria). Els nostres mestres acompanyaran al llarg dels tres anys a tots els nens i nenes en el desenvolupament de les competències.

Projectes de comprensió

Els projectes de comprensió faciliten l’aprenentatge i l’assimilació de continguts de les diferents àrees i estan basats en els estudis del Projecte Zero de la Universitat de Harvard, fonamentats en el treball de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. La seva finalitat és fer que els alumnes portin a terme una diversitat d’accions o tasques que demostrin que l’alumne entén el tema proposat i al mateix temps ho ampliï i sigui capaç d’assimilar el seu coneixement i utilitzar-lo en altres ocasions , d’aquesta manera l’après passa a formar part del seu banc de recursos i competències.

Els alumnes són part activa de l’aprenentatge i, en cada trimestre, treballen un projecte diferent on els pares i les mares teniu l’oportunitat de participar-hi.

A més, al llarg del segon trimestre, els alumnes de P3, P4 i P5 fan aprenentatge compartit i realitzen un projecte conjunt inspirat en els ambients d’aprenentatge.

Projecte multilingüe

Som conscients de la necessitat d’ampliar els coneixements lingüístics dels nostres alumnes perquè assoleixin les exigències de la societat futura. En l’etapa d’Infantil estem desplegant un projecte de trilingüisme. Aquest projecte, té com a objectiu que tots els nostres alumnes iniciïn el seu desenvolupament lingüístic en català, castellà i anglès.

Nivell o curs Llengua
P3 d’EI English

Psicomotricitat: anglès
Taller d’Expressió Dinàmica: anglès
Taller de music and theatre: anglès

P4 d’EI English

Taller d’Expressió Dinàmica: anglès
Psicomotricitat: anglès
Taller de music and theatre: anglès

P5 d’EI English

Taller de music and theatre: anglès
Psicomotricitat: anglès
Talller d’Expressió Dinàmica: anglès

Els iPad a l’Educació Infantil

Utilitzem els iPad com una eina més d’aprenentatge, perfectament integrada en les rutines dels racons a l’aula.

Colònies

Al llarg de tots els cursos d’infantil organitzem colònies escolars: Les colònies són una eina pedagògica i socialitzadora. Ens donen l’oportunitat de sortir de l’espai físic de l’escola i compartir uns dies amb els companys i mestres en un  espai a l’aire lliure. Amb els nens i nenes de P3 i de P4 només estem fora una nit i amb P5 dues nits. Les colònies estan relacionades amb els projectes que realitzem a l’escola.