Escoles + sostenibles

Programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

El nostre col·legi hi participa amb un seguit d’activitats i projectes, desenvolupats a totes les etapes, encaminades a que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans sensibles i compromesos amb el medi ambient:

  • Incentivem l’ensenyament de continguts relacionats amb el respecte al medi ambient, el consum responsable i la utilització d’energies renovables en totes les matèries i projectes en els diferents nivells .
  • Facilitem des de ben petits el descobriment de la bellesa de la natura i la necessitat de la seva cura amb el jardí de plantes aromàtiques a Educació Infantil i altres projectes com el d’hort urbà a Educació Primària.
  • Eduquem els alumnes en la recollida selectiva de residus, tot incentivant-los a usar els contenidors adequats, participant en el projecte Apilo de recollida de piles usades, i disposant a totes les aules de papereres específiques per a paper i cartró.
  • Participem en el programa Boc’n roll de reducció de l’ús del paper d’alumini, portat a terme pels alumnes de 2n d’ESO i, en general, amb la seva recollida selectiva a les aules d’EI i EP.
  • Potenciem l’alimentació saludable entre els alumnes d’EI i EP, tot esmorzant fruita cada dimecres.

 

Creixem en verd

 Creixem en verd és un projecte vertical (de P-3 a 6è d’EP), globalitzat i multidisciplinar.

L’escola pretén d’una banda, ajudar a l’alumnat a mostrar-se més conscient i sensible envers els problemes mediamentals, i de l’altra, incorporar plantes a l’escola per aconseguir un entorn escolar més saludable i acollidor.

El curs 20-21 hem iniciat la primera fase del projecte que ha consistit en introduir plantes a totes les classe a través de la plantació d’esqueixos.