Primària

Primària2018-10-03T13:20:55+00:00

Equip d’Educació Infantil-Primària

Què és l’Educació Primària?

L’educació Primària és una etapa de l’educació bàsica i té caràcter obligatori. Comprèn sis cursos, entre els 6 i els 12 anys. S’organitza en tres cicles, de dos anys cadascun, tot respectant el ritme de maduració psicopedagògica dels infants.

La finalitat de l’educació Primària és proporcionar a tots els alumnes els elements necessaris que els permetin l’adquisició de les competències bàsiques.

Oratòria

Fa uns anys es va decidir introduir l’expressió oral com a matèria lectiva dins de l’horari lectiu en les assignatures de català i castellà. Ara es troba plenament consolidada en tots els nivells del centre i s’utilitza l’avaluació per rúbriques.

La progressió del nivell d’expressió oral dels nostres alumnes en aquests darrers anys és excepcional.

Treball cooperatiu

El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge. Els alumnes s’agrupen en petits grups per treballar junts i d’aquesta forma aconseguir metes i objectius comuns. L’agrupament en treball cooperatiu ajuda a atendre la diversitat dels nostres alumnes. El mestre/a supervisa i els ACOMPANYA en la seva tasca. En definitiva tots aprenem de tots.

Coding

El Coding fomenta l’aprenentatge de llenguatges de programació en nens i joves. A partir de jocs que ells ja coneixen, aprenen a programar i a crear el seu propi llenguatge de programació.

Multilingüisme

La nostra metodologia garanteix, tal com demostren els resultats de les diferents proves externes, que el nostre alumnat assoleix un alt nivell competencial en català, castellà i anglès.

Nivell o curs Llengua
1r i 2n d’EP Música: anglès
Educació Física: anglès
Taller d’expressió dinàmica: anglès
Educació visual i plàstica: castellà
3r i 4t d’EP Música: anglès
Educació Física: anglès
Arts and crafts: anglès
Medi Social: castellà
5è i 6è d’EP Música: anglès
Educació Física: anglès
Arts and crafts: anglès
Science: anglès
Taller d’aprenem en xarxa (5è): anglès
Taller de coding (programació) (6è): anglès
Religió: castellà

Colònies

Al llarg de tots els curs de primària organitzem colònies escolars: Les colònies són una eina pedagògica i socialitzadora. Ens donen l’ oportunitat de sortir de l’espai físic de l’escola i compartir uns dies amb els companys i mestres en un  espai a l’aire lliure.