Projecte CREIXEM

Des del Col·legi Sant Miquel pretenem que el nostre alumnat esdevingui competent, solidari i feliç, i capaç d’assolir les fites que la societat demanda gràcies a la seva flexibilitat cognitiva, creativitat, rigor, pensament crític i valors inspirats en una concepció cristiana de la vida.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, seguim una metodologia pedagògica innovadora que es concreta en el nostre projecte Creixem i que va de la mà amb un seguiment personal acurat i d’una estreta i imprescindible col·laboració amb les famílies en el procés d’aprenentatge.