Al llarg del curs, els vocals de pastoral es reuniran setmanalment els dilluns de 9 a 10 del matí, per preparar les diverses campanyes i activitats que es realitzaran. Els vocals es relacionen a continuació:

  • E. Infantil: Marta Gallardo
  • Primària: Imma Arbós
  • ESO: Teresa Rojas, Víctor Gregorio
  • MSC: P. Toni


Equip de Pastoral ampliat

Conjunt de professors i grup de pares d’alumnes i ex-alumnes que dinamitzen la pastoral en el nostre col·legi (catequesi, actes solidaris, campanyes de sensibilització, professors de religió…)