COL·LEGI SANT MIQUEL
Missioners del Sagrat Cor
Rosselló, 175
08036 BARCELONA

Tel.: 93 410 40 05
EMAIL csm@csm.cat

XARXES SOCIALS: