COL·LEGI SANT MIQUEL
Missioners del Sagrat Cor
Rosselló, 175
08036 BARCELONA

Per contactar:
Tel.: 93 410 40 05
EMAIL csm@csm.cat
URL: www.csm.cat
FACEBOOK i TWITTER: @colsantmiquel