Segons les matèries de modalitat que escullin, els alumnes poden cursar fins a vuit itineraris diferents, que permeten organitzar la distribució de les matèries en els dos cursos.

 

I. Modalitat de Ciències i Tecnologia.

 

A

Opció   tecnològica 1
1r Matemàtiques I Tecnologia industrial I Física I Química I
2n Matemàtiques   II Tecnologia industrial II Física II Química II

 

B

Opció   tecnològica 2
1r Matemàtiques I Física I Dibuix tècnic   I Tecnologia industrial I
2n Matemàtiques   II Física II Dibuix tècnic II Tecnologia industrial II

 

C

Opció de   ciències de la salut
1r Matemàtiques I Biologia I Química I Ciències de la   terra I
2n Matemàtiques   II Biologia II Química II Ciències de la   terra II

 

D

Opció   científica (doble via)
1r Matemàtiques I Biologia I Química I Física I
2n Matemàtiques   II Biologia II Química II Física II

 

II. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

 

E

Opció d’humanitats
1r Llatí I Grec I Història del món Literatura   catalana  / Psicologia i sociologia /   Francès
2n Llatí II Grec II Història de l’art Literatura   castellana

 

F

Opció de ciències   socials 1
1r Matemàtiques   aplicades I Economia de   l’empresa I Història del món Literatura   catalana  / Psicologia i sociologia /   Francès
2n Matemàtiques   aplicades II Economia de   l’empresa II Geografia Estadística + TIC

 

G

Opció de ciències   socials 2
1r Matemàtiques   aplicades I Economia de   l’empresa I Història del món Literatura   catalana  / Psicologia i sociologia /   Francès
2n Matemàtiques   aplicades II Economia de   l’empresa II Geografia Història de l’art

 

H

Opció d’humanitats   i ciències socials (doble via)
1r Matemàtiques   aplicades I Llatí I Història del món Literatura   catalana  / Psicologia i sociologia /   Francès
2n Matemàtiques   aplicades II Llatí II Geografia Història de l’art