HORARI DE VISITES

Director del Centre Raimon Sucarrats Dimarts 16.00-17.00 rsucarrats@csm.cat
Dimecres 11.30-12.30
Titular Cristóbal Moyano Dimarts 16.00-17.00 cmoyano@csm.cat
Cap d’Estudis Inf-Primª Begoña Vega Dimarts 15.00-16.00 bvega@csm.cat
Cap d’Estudis Secundª Joan López Dimarts 15.00-16.00 jlopez@csm.cat
Coord. Pastoral Víctor Gregorio Divendres 15.00-16.00 vgregorio@csm.cat
Coord. d’Ed. Infantil Imma Arbós Dijous 15.00-16.00 iarbos@csm.cat
Coord. cicle inicial EP Sandra Valls Dimecres 09.00-10.00 svalls@csm.cat
Coord. cicle mitjà EP Júlia Benavent Dimecres 16.00-17.00 jbenavent@csm.cat
Coord. cicle sup. EP Vicenç Sust Dijous 16.00-17.00 mcoderch@csm.cat
Coord. 1r i 2n d’ESO Juan Sánchez Dimarts 11.30-12.30 jsanchez@csm.cat
Coord. 3r i 4t d’ESO Loli Martos Dimarts 15.00-16.00 lmartos@csm.cat
Coord. Batxillerat Elisenda Martí Dimarts 11.30-12.30 emarti@csm.cat
Coordinador de les TIC Javier González Dimarts 16.00-17.00 jgonzalez@csm.cat
Coord. lingüístic Marc Sierra Dijous 10.0-11.00 msierra@csm.cat
Coord. Dept. Orientació Jordi Longarón Dijous 16.00-17.00 jlongaron@csm.cat
Psicòloga Dept. Orient. Ester Carvajal Dimecres 15.00-16.00 ecarvajal@csm.cat
Logopeda Dept. Orient. Eugènia Peralta Dimecres 15.00-16.00 eperalta@csm.cat
Suport  Dept. Orient. Jordi Longarón Dijous 17.00-18.00 jlongaron@csm.cat
Administrador Carlos Hidalgo Dilluns 11.30-12.30 chidalgo@csm.cat
Dilluns 16.00-17.00
Secretari Eduardo Palomar Cada dia 08.30–10.00 epalomar@csm.cat
12.30–13.30
16.30–18.00
Material escolar Laura viñals Cada dia 08.45–10.00 lvinals@csm.cat
12.30–13.45
15.00–17.30
Caixa Carlos Olio Dimarts 08.45–10.15 colio@csm.cat
Cada dia 15.30–16.45
Cap Serveis i Act. Ext. Jordi Longarón Dilluns 16.00–17.00 jlongaron@csm.cat
Dimarts 16.00–17.00
Delegats Esports APMA Antonio Aragón Dimarts 17.00–18.00 aaragon@csm.cat
Javier Moreno Dilluns 17.00–18.00 jmoreno@csm.cat
Delegat Cultural APMA Vicenç Sust Dijous 17.00–18.00 vsust@csm.cat


TUTORS DE BATXILLERAT

1r A Javier Moreno Dimarts 10.00-11.00
1r B Juan Sánchez Dimecres 11.30-12.30
2n A Cristóbal Moyano Divendres 09.00-10.00
2n B Marc Sierra Dijous 10.00-10.00

EQUIP DOCENT DEL BATXILLERAT

Alegre, Josep: jalegre@csm.cat

Bagué, Modest: mbague@csm.cat

Cantero, Iván: icantero@csm.cat

Fernández, Cristina: cfernandez@csm.cat

González, Javier: jgonzalez@csm.cat

Grau, Sergi: sgrau@csm.cat

Gutiérrez, Pedro: pgutierrez@csm.cat

Hidalgo, Carlos: chidalgo@csm.cat

Jiménez, Natàlia: njimenez@csm.cat

Martí, Elisenda: emarti@csm.cat

Matellán, Cristina: cmatellan@csm.cat

Moreno, Javier: jmoreno@csm.cat

Moyano, Cristóbal: cmoyano@csm.cat

Piris, Cristina: cpiris@csm.cat

Ribó, Ruth: rribo@csm.cat

Rodríguez, Amparo: arodriguez@csm.cat

Sánchez, Juan: jsanchez@csm.cat

Sierra, Marc: msierra@csm.cat

Siurana, Manuel: msiurana@csm.cat

Sucarrats, Raimon: rsucarrats@csm.cat

Sykes, Colette: csykes@csm.cat

Torío, Álex: atorio@csm.cat

Toro, Iñaki: itoro@csm.cat

Valle, Lluís: lvalle@csm.cat