Reserva de visites guiades al Col·legi Sant Miquel.

Les visites s’iniciaran el dia 19 de gener de 2022

BENVINGUTS!

  • S’ofereixen visites a les etapes d’Educació Infantil i de l’ESO.
  • Si les condicions sanitàries ho permeten, tindran caràcter presencial amb un nombre limitat de cinc famílies per sessió.
  • A continuació podeu accedir al calendari amb totes les sessions per fer la reserva prèvia el dia que decidiu.

Reserva visita guiada per a l’Educació Infantil

Reserva visita guiada per a l’ESO

Si voleu més informació podeu posar-vos en contacte amb els respectius caps d’estudis: