• Les matèries optatives es faran de 1r a 3r. A 4t es tracta de matèries específiques.
 • Les matèries optatives es cursen quadrimestralment a una freqüència de 2 hores per setmana a 1r, 2n i 3r. Les matèries específiques es cursaran tot el curs amb una freqüència de 3 hores setmanals.
 • Les matèries optatives es valoren conjuntament al final de curs, com una nota a part. Les matèries específiques es valoren de forma igual a les comunes.
  • L’oferta de matèries optatives és:

  1r d’ESO

  Assignatura Optativa Professor/a
  Comprenem, raonem, expressem Ferran Homar
  La magia de los textos Loli Martos
  Enjoy Geography (en anglès) Cristina Fernández
  Francès I Juan Sánchez
  Història del cinema Juan Sánchez
  Reforç d’anglès Montse Sala

   

  2n d’ESO

  Assignatura Optativa Professor/a
  El cos humà: una màquina que cal cuidar Guillermo Merino
  Enjoy the net (en anglès) Cristina Matellán
  Francès II Juan Sánchez
  Mitologia clàssica Juan Sánchez
  Playing Music (en anglès) Joan López
  Reforç d’anglès Montse Sala

   

  3r d’ESO

  Assignatura Optativa Professor/a
  Francès III Juan Sánchez
  Clar i català Alba Mercè
  Cultura clàssica grecoromana Juan Sánchez
  Let’s talk about your body! (en anglès) Lluís Valle
  Emprenedoria Manuel Siurana
  Reforç d’anglès Cristina Fernández

   

  4t d’ESO

  Assignatura Específica Professor/a
  Biologia i Geologia Emilio Quintanilla
  Física i Química Àlex Torío
  Tecnologia Jorge Luján
  Informàtica Javier González
  Llatí Sergi Grau
  Educació visual i plàstica Lluís Armengol
  Francès Juan Sánchez
  Música Joan López