[dropcap]U[/dropcap]n cop acabada l’Educació Primària, amb l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria s’inicien els ensenyaments secundaris, que inclouen també el Batxillerat i els cicles de Formació Professional.

L’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos escolars. Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos acadèmics. Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

L’objectiu bàsic de  l’ESO és donar als alumnes les competències bàsiques necessàries per fer-los ciutadans d’un món canviant, en el qual són més útils habilitats com el saber aprendre o cercar informació que no pas la simple acumulació de coneixements.

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica. (Decret 143/2007 d’Ordenació de l’ensenyament de l’ESO)

En el Col·legi Sant Miquel som conscients que bona part dels nostres alumnes tenen com a objectiu el continuar els estudis de batxillerat, molts d’ells en el nostre Centre. Per tant, tot i que l’ESO no té en origen un caràcter propedèutic de preparació de futurs estudis, nosaltres procurem llimar les diferències que hi pot haver entre aquestes duers etapes, aixecant el sostre de les competències a un nivell que permet aquest trànsit sense massa dificultats