Que potencia valors com l’esforç, el treball en equip, la responsabilitat, l’honradesa, la creativitat, l’esperit crític, el compromís i la solidaritat amb l’entorn proper i llunyà.