Servei de guarderia des de les 7,30 fins a les 9 i des de les 17,15 fins a les 19,30 (amb berenar).