Atenta als canvis de la societat i a les noves necessitats dels alumnes i les famílies, i respectuosa amb el medi ambient.