On tot el personal del Centre, els alumnes i les seves famílies accepten i s’involucren en el seu Projecte Educatiu.