Que aposta decididament per l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar la tasca docent, la gestió administrativa, i la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.