ÀREES

1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

2. DESCOBERTA DE L’ENTORN (Racons)

3. INTERCOMUNICACIÓ, REPRESENTACIÓ I LLENGUATGES:

LL. ORAL I ESCRIT (Conversa)

LL. MATEMÀTIC

LL. PLÀSTIC

LL. MUSICAL

4. ANGLÈS

5. TÈCNIQUES D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

6. EDUC. EN VALORS – RELIGIÓ

7. PSICOMOTRICITAT

8. ESBARJO


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

1. TALLER D’EXPRESSIÓ DINÀMICA (en anglès)

2. TALLER D’EXPERIMENTACIÓ MATEMÀTICA (P4 i P5)

3. TALLER DE GRAFISME.

4. TALLER DE TEATRE (P3).

5. TALLER DE JOCS ESPORTIUS (NATACIÓ).

6. TALLER D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA.