Avui en dia la necessitat de certificar el nivell d’anglès és molt evident. Actualment es necessita acreditar el nivell B2 per trobar feina, obtenir un títol universitari o per accedir a una beca a l’estranger.

El Col·legi Sant Miquel ofereix el nou examen de certificació de nivell dissenyat per l’Oxford University Press.  Amb aquest examen es certifiquen els nivells A2, B1 i B2. Els nivells es corresponen al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

L’Oxford Test of English:

  • És un examen 100% online i té una durada de dues hores.
  • S’avaluen les següents destreses: Reading, Writing, Listening and Speaking .
  • L’examen està dissenyat amb llenguatge habitual i situacions reals, el que fa que sigui un examen completament competencial.
  • Els mòduls d’expressió oral i expressió escrita (Speaking and Writing) ofereixen proves individualitzades, les quals són revisades per correctors amb experiència.
  • Els mòduls de comprensió oral i comprensió escrita (Reading and Listening) són adaptables, depenen del nivell de l’examinat.
  • En uns 14 dies, l’examinat obté el seu informe (Report Card) de nivell A2, B1 o B2.
  • Si l’examinat vol millorar el seu nivell en alguna de les destreses, pot presentar-se de nou a aquest apartat i el seu resultat s’actualitzarà de manera automàtica.

Cal destacar la flexibilitat d’aquest examen i el seu cost, ja que és bastant inferior a la resta d’exàmens que hi ha al mercat.

Per matricular-vos feu clic aquí!

Si voleu més informació podeu visitar la pàgina oficial d’Oxford Test of English per veure la demo de l’examen.