Alumnes nous curs 2022-2023

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 13 de juny de 2022

MATRICULACIÓ DELS ALUMNES ASSIGNATS: del 21 al 29 de juny. Horari d’atenció de 8:30 a 10:30 i de 12:00 a 13:30 hores.

Haureu de complimentar el formularis adjunts i lliurar-los al despatx de Secretaria del col·legi en les dates i l’horari indicats.

Formularis de matrícula: Formularis matrícula 22_23

Període de reclamacions: el Consorci d’Educació de Barcelona informa que les famílies en desacord amb la plaça assignada, poden fer una reclamació a aquesta assignació entre els dies 13 i 17 de juny, ambdós inclosos. Només s’acceptaran les reclamacions fetes pel canal corresponent -formulari en línia- i que, preferentment, s’han de fer pel canal telemàtic. Per fer la reclamació  heu d’accedir al següent enllaç: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/reclamacio_a_la_assignacions_dofici

Avui 10 de juny es publica el llista d’alumnes assignats al nostre centre:

LLISTAT D’ALUMNES ASSIGNATS AL COL·LEGI SANT MIQUEL: INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA: INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA

Publicació de l’oferta final: podeu consultar l’oferta final de places: INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

Avui dimecres 11 de maig es publica la llista definitiva amb les puntuacions ordenades, de més  a menys: LLISTAT SOL·LICITUDS ORDENADA

Avui dimarts 3 de maig es publica la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM

En cas de disconformitat amb la puntuació d’aquest llistat, les famílies poden presentar una reclamació davant la Comissió de Garanties d’Admissió al Consorci d’Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6).

Avui dijous 21 d’abril, es publica el llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional. Si detecteu que la puntuació no és correcta, podeu presentar una reclamació del 22 al 28 d’abril, accedint a l’enllaç https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Llistat de sol·licituds amb la puntuació PROVISIONAL: INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM

Del 28 de març al 28 d’abril, ambdós inclosos, es poden presentar sol·licituds de preinscripció fora de termini. Aquesta presentació es fa també a través del formulari telemàtic. Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat en l’assignació de places respecte a les que es presentin fora de termini.

Oferta inicial de places: INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

Guia de la Preinscripció: guia-preinscripcio

Presentació de sol·licituds:

  • Infantil i Primària: del 7 al 21 de març de 2022, ambdós inclosos
  • ESO: del 9 al 21 de març de 2022, ambdós inclosos

La presentació de la sol·licitud és telemàtica, es formalitza amb el formulari telemàtic que hi ha disponible al web del Departament d’Educació. No s’accepten sol·licituds presentades en paper.

Recordeu que si encara esteu pendents de adjuntar documentació, ho podeu fer fins el 23 de març.

Web del Departament d’Educació: http://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

En aquest enllaç trobareu tota la informació del procediment de preinscripció:

  • calendari
  • criteris de selecció i priorització
  • barems
  • formulari telemàtic
  • documentació que haureu d’adjuntar a la vostra sol·licitud

NOVETAT: a la sol·licitud, cal marcar el “xec” del padró perquè es puguin recuperar les dades de residència per a la puntuació de la proximitat. Si, per error, no es marca, caldrà que presenteu el volant de convivència.

IMPORTANT: segons estableix l’art. 6.2 secció 3a del Decret 11/2021 de 16 de febrer, d’admissió, els centres NO podem informar de la quantitat de sol·licituds que estem rebent o haguem rebut durant el procés de Preinscripció.

Calendari: Calendari de la preinscripció i matrícula curs 22-23

Normativa:

Decret 11/2021, de 16 de febrer

Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer