Cap d´Estudis: Sra. Begoña Vega

1r i 2n d’Educació Primària

Coordinadora del Cicle: Sandra Valls

Primer Segon
A Sandra Valls Gemma Riu
B Glòria Verdú Elías Cambeiro
C Anna Solà Montse Grau

Professors especialistes:

Llengua Anglesa: Montse Rius (1r i 2n d’EP).

Physical Education: Sr. Victòria García (1r i 2n d’EP).

Music: Ana Escudero (1r i 2n d’EP)

Religió: Montse Grau (1r) i Anna Solà (2n).

3r i 4t d’Educació Primària

Coordinadora del Cicle: Carme Traserras

Tercer Quart
A Carme Traserras Sílvia Cunillera
B Roser Ranera Javier Jordán
C Victor Gregorio Marisa Barrientos

Professors especialistes:

Llengua Anglesa: Marta Carrió.

Anglès oral: Marta Carrió i Melissa Davies (4t).

Physical Education: Xavier May.

Music: Ana Escudero.

Religió: Carme Traserras i Roser Ranera .

Arts and Crafts:  Marta Carrió (3r i 4t A) i Júlia Benavent (4t B i 4t C).

5è i 6è d’Educació Primària

Coordinador del Cicle: Vicenç Sust.

Cinquè Sisè
A Vicenç Sust Jordi Soler
B Conchi Santos Júlia Benavent
C Montse Coderch Albert Tomasa

Professors especialistes:

Llengua Anglesa: Tom Anthonis.

Anglès oral: Tom Anthonis i Melissa Davies .

Arts and Crafts: Àlex San José.

Physical education: Xavier May

Music:  Ana Escudero

Religió: Vicenç Sust (5è) i Begoña Vega (6è).

Science: Àlex San José.

 

DEPARTAMENT ORIENTACIÓ 

Coordinador: Jordi Longarón.

Servei de Psicologia: Sra. Esther Carvajal.

Servei de Logopèdia: Sra. Ma Eugènia Peralta.

Aula de Suport: Sra. Marisa Barrientos i Sr. Jordi Longarón.