Fundació del Conservatori del Liceu

Des del curs 2019-20 pertanyem a la xarxa d’escoles vinculades a la Fundació del Conservatori del Liceu. L’actual projecte de xarxa d’escoles vinculades té el seu origen en les primeres escoles filials fundades l’any 1932, i actualitza el compromís del Conservatori Liceu de compartir la seva experiència estenent la pràctica musical -especialment a la població infantil- a través del nostre territori, tot potenciant la detecció i estimulació del talent a la vegada que es posa en valor la importància cabdal de la música en el desenvolupament de les persones.

Tots aquests centres comparteixen un mateix ideari d’ensenyament musical d’excel·lència educativa que en garanteixen el nivell qualitatiu: els plans d’estudis, metodologia pròpia i material didàctic del Conservatori Liceu, el pla de formació del professorat, l’avaluació continuada dels alumnes i les activitats artístiques en corals i conjunts instrumentals, articulades en el cicle de concerts participatius Liceu Familiar.