• És una competència bàsica i una metodologia de treball dins de l’aula.
  • Aula d’informàtica amb un ordinador per nen/a.
  • Connexió a Internet a tot el col·legi.
  • Ordinador, canó projector i pantalla a totes les aules.
  • Plataforma educativa educ@mos.

Blocs i recursos