Escola concertada - Barcelona

Noves instal·lacions d'Infantil en funcionament

COL·LEGI SANT MIQUEL

PREINSCRIPCIONS
us ajudem en el procés!

Valors i excel·lència acadèmica

Qualitat i calidesa

Atenció personalitzada

Àmplia oferta d'extraescolars

Esports, gimnàs, piscina...

Tecnologia integrada a l'aula

Escola multilingüe

Vídeo de presentació

Noves instal·lacions a Infantil