Aquest curs hem introduït els Chromebook com a dispositiu personal a 1r i 2n d’ESO, un recurs més per al desenvolupament de les nostres classes.

Després de dos trimestres d’ús, la satisfacció entre els alumnes és gran i, cada cop més, s’estan aprofitant les diferents possibilitats que l’equip i l’entorn Google ens ofereix.
La creació de diferents materials online és cada cop més nombrosa i l’ús dels diversos llibres digitals també és valorat de forma molt positiva.