Bona notícia en les darreres proves de Selectivitat. Dos alumnes del Col·legi han obtingut distinció, és a dir, el premi que reben aquells alumnes que han obtingut més d’un 9 en la fase general. Cal felicitar, doncs, per ordre de nota, Gina Solà Sellés (9,500) i Iñaki Sarró Verdú (9,200), que rebran la distinció de mans de les autoritats de la Generalitat en un acte solemne el dia 20 de juliol.

Per un altre costat, la nota mitjana d’accés de la fase general, que inclou el 60 % de la nota de batxillerat i el 40 % de la nota de les PAU, ha estat un 7,506, mentre que la mitjana de Catalunya és d’un 7,088.

Felicitem tots els alumnes de 2n de Batxillerat pel seu esforç i també les seves famílies pel suport que els han donat al llarg de tota l’etapa.

També és de justícia felicitar tot el claustre de professors per la formació impartida, en molts casos des que els alumnes que ara han acabat van començar P3, i, és clar, molt especialment els professors de batxillerat.