Durant aquest trimestre, els alumnes de 2n de primària hem estat treballant en el projecte “El pas del temps”. Una de les activitats que hem realitzat per concloure’l és “la càpsula del temps”. Cadascú de nosaltres ha omplert una caixa amb objectes importants i representatius de diferents moments de la nostra vida, així, quan siguem grans, i la obrim, podrem tenir records de la nostra infantesa. 

Com hem crescut i canviat!

Tot seguit, n’oferim una breu mostra fotogràfica.