Els alumnes de 3r de primària estan desenvolupant un projecte per treballar i millorar la  lectura expressiva, una activitat organitzada per la biblioteca del col·legi conjuntament amb les tutores.

L’objectiu és ajudar a formar lectors més competents que aprenguin a estimar els llibres, i que siguin capaços d’intercanviar experiències lectores així com de recrear-se en la lectura com a font de plaer i de coneixements.

Cada classe visita la biblioteca setmanalment. Primer presenten el material lector que han escollit i justifiquem per què ho han fet. Prèviament a la lectura fan un treball d’entrenament o assaig per tal de llegir-lo de manera clara i fluïda davant els companys. Quan finalitzen la lectura s’autovaloren per prendre consciència de com ho han fet i quins aspectes han de millorar per convertir-se en bons lectors.

Tot seguit, n’oferim una breu mostra fotogràfica.