Alumnes de 3r ESO construeixen, a l’assignatura d’Educació visual i Plàstica, un cap amb paper de diari i cinta adhesiva per conèixer i entendre millor l’estructura anatòmica del nostre cap.

Descobrim com el globus ocular està ubicat i protegit dintre d’una cova formada per ossos i que la forma final de l’ull ve dibuixada per les parpelles.

Tota una experiència!
02   03   04
05   06   01)Fotogran