Els alumnes de 4t d’ESO que cursen la matèria específica de Visual i plàstica, han intentat representar de la manera més realista possible, la figura d’un animal.
Els resultats aconseguits, posen en evidència, un cop més, el domini espectacular del dibuix i del color per part dels alumnes.
Tot seguit, n’oferim una breu mostra fotogràfica: