El Consorci d’Educació de Barcelona ha publicat la convocatòria dels Ajuts de menjador pel curs 2020-2021.

Destinataris: alumnat de P-3 fins a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria.

Termini de presentació juny-juliol: del 23 de juny al 9 de juliol.

Termini de presentació setembre: del 7 al 20 de setembre.

La presentació de la sol·licitud és telemàtica. L’aplicatiu genera un resguard que s’ha d’imprimir, signar i portar a la Secretaria del Col·legi, com molt tard el 9 de juliol.

Horari d’atenció de Secretaria: de dilluns a divendres de 8:30 a 10:00 i de 12:30 a 13:30 hores.

Us adjuntem l’enllaç del Consorci d’Educació de Barcelona, on trobareu el formulari de sol·licitud telemàtica i més informació:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar