Pàgina web del Col·legi Sant Miquel: www.csm.cat

Més informació de com és el nostre Col·legi, les activitats, els serveis, etc.

Pàgina web “Què i per què estudiar?”: http://estudisuniversitaris.gencat.cat

Informa de com són els estudis oficials i homologats que es poden estudiar a les universitats catalanes. També informa de les sortides professionals de cada estudi.

www.dices.com

Guia de les carreres i estudis superiors en el conjunt d’Espanya.

www.unportal.cat

Web interactiva amb dades estadístiques i informacions sobre totes les carreres a totes les universitats catalanes.

www.gencat.cat/universitats

Guia de recursos per a decidir els estudis universitaris o professionals i vincles a totes les universitats catalanes.

http://www.gencat.cat/universitats/pau

Informació general sobre les PAU actuals, amb informacions sobre les diverses matèries i els seus criteris d’avaluació. Conté, a més, models dels exàmens que han aparegut en les darreres convocatòries i els corresponents solucionaris.