Termini de presentació: fins el 26 de setembre.

La presentació és telemàtica, accedint als següents enllaços:

https://sede.educacion.gob.es

http://www.educacionyfp.gob.es

Trobareu més informació a l’arxiu adjunt:

Beques alumnes NEE curs 2019-20

I al següent enllaç del Departament d’Educació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE