Termini de presentació: fins l’1 d’octubre.

La presentació de sol·licitud és telemàtica, accedint a https://sede.educacion.gob.es

També podeu accedir a través de http://www.educacionyfp.gob.es

Més informació:

Beques Batxillerat curs 2019-20

Departament d’Educació