A Educació Infantil treballem les matemàtiques de manera manipulativa.

Les afrontem des de diferents aspectes i amb diferents metodologies per tal que el seu aprenentatge es faci de manera més vivencial i significativa.

Emprem els bits i els racons matemàtics, els blocs lògics, reglets cusinaire, jocs… i el quinzet, un programa de resolució de problemes de càlcul mental. Aquestes metodologies fomenten el desenvolupament del raonament logicomatemàtic, del càlcul, i de les nocions de quantitat i descomposició i identificació dels nombres, entre d’altres.

D’aquesta manera, aconseguim desplegar la intel·ligència matemàtica dels nostres alumnes per tal que visquin les matemàtiques com una eina de pensament que els ajuda a formular-se preguntes i a poder respondre-les.

Tot seguit, us n’oferim una breu mostra amb fotografies i un breu vídeo.