Tot el personal docent del Col·legi s’ha format en Primers Auxilis. En dues sessions teòrico-pràctiques, tots els mestres i professors han pogut aplicar els seus coneixements a diverses situacions d’emergència que es podrien trobar en les diferents etapes educatives: des d’atendre cremades, hemorràgies, traumatismes… fins a practicar una reanimació cardiopulmonar (RCP) o la maniobra de Heimlich per a un possible ennuegament.

En aquesta línia i en el marc del projecte “Encomana la vida”de l’APMA, també s’ha realitzat formació sobre RCP als monitors d’activitats extraescolars. D’aquesta manera podem garantir una resposta adeqüada a possibles accidents o situacions d’emergència per part del personal i educadors del centre.

En un següent pas mirarem d’estendre la formació en primers auxilis a l’alumnat.