El Col·legi Sant Miquel ofereix el nou examen de certificació de nivell dissenyat per l’Oxford University Press.  Amb aquest examen es certifiquen els nivells A2, B1 i B2. Els nivells es corresponen al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Actualment, hi ha dues convocatòries: el 17 de març i el 26 de maig de 2018. Us hi podeu inscriure a través de la pàgina web del Col·legi.

Apunteu-vos-hi! Us esperem.