Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril.

Horari d’atenció de Secretaria per la Preinscripció: de 8:30 a 10:00, de 12:00 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 hores; de dilluns a divendres.

Formulari de sol·licitud

Amb el formulari de sol·licitud també cal adjuntar els següents documents:

Documentació complementària a la sol·licitud

Sol·licitud telemàtica: recomanem que feu la sol·licitud telemàticament, accedint a l’enllaç següent:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2016007:3:0::NO:::

La sol·licitud telemàtica genera un resguard que s’ha de presentar en el centre triat en primera opció, amb la documentació requerida, fins el 24 d’abril.

 

Calendari de preinscripció 2018-19

Consorci d’Educació de Barcelona

Departament d’Ensenyament

Informació sobre la preinscripció

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

Documentació que cal presentar en fer la preinscripció