Alumnes nous d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO.

Calendari: Pendent de publicació pel Departament d’Educació de la Generalitat

Normativa: Resolució PREINS 20_21

Guia de la preinscripció per a les famílies

Informació sobre el procés de preinscripció curs 2020-2021

Documentació que cal presentar en fer la preinscripció

Criteris generals d’admissió i baremació

Formulari telemàtic:

Altres formularis que cal adjuntar a la sol_licitud de preinscripció