Publicació del llistat d’admesos: 12 de juny (taulell d’anuncis del centre).

Dates de matrícula:

– Infantil, Primària i 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny.

– 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol.

Horari d’atenció:  Del 25 de juny al 3 de juliol de 8:30 a 10:00 i de 12:00 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.

Formularis de matrícula:

Formularis matrícula curs 2019-20 (INF, PRI, ESO1)

Formularis matrícula curs 2019-20 (ESO 2, 3, 4)

Calendari de preinscripció 2019-20

 

 

 

Informació sobre el procés de preinscripció

Criteris generals d’admissió i barem a aplicar

Documentació que cal presentar en fer la preinscripció

Formularis:

Recomanem fer la preinscripció telemàticament. Un cop heu omplert les dades i les heu desat, cal imprimir el resguard que genera l’aplicatiu i portar-lo al centre juntament amb els altres formularis que trobareu més abaix i la documentació pertinent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Formulari de preinscripció: és un arxiu pdf que es pot omplir directament amb l’ordinador (si no s’obre, descarregueu-lo i obriu-lo amb l’Acrobat):

Formulari de sol·licitud

Altres formularis que cal adjuntar a la sol·licitud de preinscripció

Normativa:

DECRET 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procedimentd’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. DOGC núm. 4852, 29/03/2007

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics

RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2019-2020.

Més informació:

Consorci d’Educació de Barcelona

Departament d’Educació